Pasirinkite kalbą

ltenetfrdelvplrues

JAU APSILANKĖ

Straipsnių peržiūros:
403616

Apklausa

Ar radote visą reikalinga informaciją?
Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Privatumo politika

Ši privatumo politika (toliau – „Politika“) nurodo Viliaus Gaigalaičio globos namų, juridinio asmens kodas 190793986, adresas: Klaipėdos g. 53, LT-96155 Gargždai, tel./fax.:(8~46) 47 04 83, (8~46) 47 04 84 , el. paštas: info@gaigalaitis.lt (toliau – „Globos namai“, „mes“, „mus“ arba „mūsų“) asmenį identifikuojančios informacijos (toliau – „asmens duomenys“), kurią jūs (toliau -, „jūs“ arba „jūsų“) galite pateikti interneto svetainėje (toliau – „Svetainė“) arba kitomis priemonėmis ,naudojimo tvarką.

JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite teisę

Teisė į informaciją – tai reiškia, kad turite teisę žinoti, ar jūsų asmeniniai duomenys yra tvarkomi; kokie duomenys yra surinkti, iš kur jie gaunami, kodėl ir kokiu tikslu jie tvarkomi.

Teisė į prieigą – tai reiškia, kad turite teisę susipažinti su duomenimis, surinktais iš jūsų / apie jus. Tai apima jūsų teisę prašyti ir gauti surinktų jūsų Asmens duomenų kopiją.

Teisė į ištaisymą – tai reiškia, kad turite teisę prašyti ištaisyti ar ištrinti savo Asmens duomenis, kurie yra netikslūs ir/arba nepilni.

Teisė ištrinti – tam tikromis aplinkybėmis galite prašyti, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų ištrinti iš mūsų įrašų. Tai nėra absoliuti teisė. Šiai teisei galioja teisės aktai, kurie nurodo kuriuos duomenis turime saugoti.

Teisė apriboti apdorojimą – tai reiškia, kad jei taikomos tam tikros sąlygos, turite teisę apriboti jūsų asmeninių duomenų tvarkymą tol, kol mes patikrinsime šių duomenų tikslumą.

Teisė prieštarauti apdorojimui – tam tikrais atvejais turite teisę prieštarauti jūsų asmeninių duomenų tvarkymui, pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros atveju ar prašant pateikti informaciją ne apie Jus, jeigu tai nėra susiję su Jūsų gyvybinių funkcijų užtikrinimu.

Teisė į duomenų perkėlimą – turite teisę gauti mūsų automatiniu būdu tvarkomus jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.

Teisė pateikti skundą – tuo atveju, jei mes atsisakysime jūsų prašymą pagal Prieigos teises, pateiksime priežastis, kodėl. Jei nesate patenkintas jūsų prašymu, susisiekite su mumisŠis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Teisė gauti priežiūros institucijos pagalbą – tai reiškia, kad turite teisę gauti priežiūros institucijos pagalbą ir teisę į kitas teisines priemones, pvz., pateikti skundą. Šiuo etveju Jūsų teises įgyvendintų Asmens duomenų apsaugos Inspekcija. www.ada.lt

Teisė atsisakyti sutikimo – jūs turite teisę atšaukti bet kokį sutikimą dėl Jūsų asmeninių duomenų tvarkymo. Sutikimo atšaukimas galioja tam sutikimui, kuris nėra apribotas teisės aktų., pavyzdžiui galite atšaukti sutikimą gauti informaciją apie mūsų įstaigoje vyksiančius renginius.

ASMENINĖS INFORMACIJOS RINKIMAS

Mes gauname ir saugome informaciją, kurią mums sąmoningai pateikiate įvesdami informaciją mūsų Svetainėje arba pateikdami ją mūsų įstaigos darbuotojams ar tiems, kurie tiesiogiai susiję su mūsų įstaiga (Ministerijoms, Savivaldybėms ir panašiai). Jums gali tekti pateikti savo duomenis, tokius kaip elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė, telefono numeris, adresas ar kita Asmeninė informacija, jei norite susisiekti su mumis ir užduoti mums klausimus.

Turite pasirinkimą neteikti tam tikros informacijos, tačiau tuo atveju neturėsite galimybės pasinaudoti kai kuriomis Svetainės funkcijomis ar gauti tam tikrus atsakymus, nes teikdami informaciją mes dažniausiai turime patikrinti Jūsų tapatybę.

SURINKTOS INFORMACIJOS NAUDOJIMAS

Asmeninė informacija, kurią jūs mums pateikiate, naudojama tik tam, kad galėtume bendrauti su jumis – atsakyti į jums rūpimus klausimus, pateikti informaciją apie globotinius, vykdyti sutartinius santykius su Jumis.

Taip pat galime rinkti informaciją dėl norinčių dirbti pas mus - kandidatų į darbo vietas. Ši informacija bus naudojama įdarbinimo proceso metu. Su Jūsų atskiru leidimu, galime naudoti tokią informaciją ilgiau ir saugoti atsiųstą informaciją iki tol, kol vėl jos prireiks laisvai darbo vietai.

Bet kokia kita informacija, kurią renkame iš jūsų, gali būti naudojama siekiant gerinti jūsų naršymo patirtį; tobulinti Svetainę, kad ji labiau atitiktų jūsų poreikius: informacija, kurią siunčia jūsų naršyklė, naudojama tik siekiant surinkti statistinę informaciją apie svetainės naudojimą. Ši statistinė informacija nėra renkama konkretiems sistemos vartotojams identifikuoti (žr. Slapukų politika).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRAŠYMAI IR JŪSŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, jūs turi pateikti mums raštu vienu iš šių būdų:

įteikiant tokį prašymą ar nurodymą mums tiesiogiai adresu Klaipėdos g. 53, LT-96155 Gargždai,

išsiunčiant tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. iš mums anksčiau pateikto savo elektroninio pašto adreso, kad galėtume Jus identifikuoti. Tam tikrais atvejais galime prašyti pateikti savo asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją, o atstovaujant kitą asmenį - notariškai patvirtinto įgaliojimo kopiją.

Gavę tokį jūsų prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus, jeigu galėsime juos atlikti ar atsisakysime juos atlikti, bet pateiksime priežastis dėl atsisakymo.

Jūsų prašymu atsakymas bus pateiktas raštu.

VAIKAI

Nerenkame jokios asmeninės informacijos iš vaikų iki 16 metų amžiaus. Mes skatiname tėvus ir teisėtus globėjus stebėti jų vaikų naudojimąsi internetu ir padėti įgyvendinti šią Politiką, nurodant savo vaikams niekada neteikti asmeninės informacijos per mūsų Svetainę be jų sutikimo. Susisiekite su mumis, jei turite pagrindo manyti, kad vaikas iki 16 metų teikia mums savo asmeninę informaciją per mūsų Svetainę ar mūsų darbuotojams, be tėvų ar globėjų sutikimo.

INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami mūsų veiklą tikrinančioms institucijoms, bei mūsų veiklą prižiūrinčioms institucijoms - Ministerijoms, Savivaldybėms, kitiems valstybės organams. Taip pat mumspaslaugas teikiantiems partneriams: bankui, interneto ir telefono ryšio tiekėjui (netiesioginiu būdu), pašto tarnybai, kurjerių tarnybai, gydytojams ar kitiems medicinos priežiūros specialistams, greitosios pagalbos medikams, patalpų apsaugos darbuotojams, teisės paslaugas teikiantiems asmenims, audito įmonėms, valymo paslaugas teikiančioms įmonėms. Taip pat galime atskleisti informaciją, jei to reikalaujama įstatymų numatyta tvarkaarba siekiant apsaugoti mūsų ar kitų teises, nuosavybę ar saugumą.

Atskleisime bet kokią surinktą, naudotą ar gautą informaciją, jei to reikalaujama arba leidžiama įstatymų numatyta tvarka, pavyzdžiui, teismo šaukimo ar panašaus teisinio proceso atveju, ir kai tikime, kad atskleidimas yra būtinas mūsų teisėms, jūsų saugumui ar kitų žmonių saugumui apsaugoti, sukčiavimo atvejams tirti ar valstybinių institucijų prašymams patenkinti.

Neteikiame asmeninės informacijos trečiosioms šalims rinkodaros tikslais ar be išankstinio asmens perspėjimo ir bent žodinio sutikimo.

Kylant pavojui dėl Jūsų gyvybės ae sveikatos, Jūsų asmens informacija gali būti perduodama medicinos įstaigoms ir greitosios medicinos pagalbos personalui be išankstinio perspėjimo,

NUORODOS Į KITAS SVETAINES

Mūsų Svetainėje pateikiamos nuorodos į kitas svetaines, kurios mums nepriklauso ar kurių neadministruojame. Atkreipkite dėmesį, kad mes neprisiimame atsakomybės už tokių svetainių ar trečiųjų šalių privatumo politiką. Atkreipkite dėmesį, kada esate nukreipiami iš mūsų Svetainės į kitas svetaines, todėl perskaitykite kiekvienos svetainės, kurioje gali būti renkama asmeninė informacija, privatumo politiką.

INFORMACIJOS SAUGUMAS

Saugome jūsų pateiktą informaciją, tačiau jūs pripažįstate, kad (a) yra saugumo ir privatumo apribojimų internete, kurie nuo mūsų nepriklauso; (b) negalima užtikrinti visos informacijos ir duomenų, kuriais keičiamasi tarp jūsų ir mūsų Interneto svetainės, saugumo, vientisumo ir privatumo; ir (c) nepaisant visų pastangų, bet kokia tokia informacija ir duomenys gali būti neteisėtai peržiūrėti ar pakeisti trečiosios šalies.

DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMAS

Tuo atveju, jei sužinome, jog interneto svetainės saugumas arba mūsų serverių saugumas buvo pažeistas arba asmeninė vartotojų informacija buvo atskleista nesusijusioms trečiosioms šalims dėl išorinės veiklos, įskaitant (bet neapsiribojant) saugumo atakų ar sukčiavimo atvejus, mes pasiliekame teisę imtis reikiamų priemonių, įskaitant (bet neapsiribojant) tyrimus ir ataskaitas, taip pat teisėsaugos institucijų informavimą ir bendradarbiavimą su jomis.

Duomenų saugumo pažeidimo atveju stengiamės informuoti paveiktus asmenis, jei manome, kad dėl pažeidimo vartotojas gali patirti žalą, Tokiu atveju susisieksime su jumis el. paštu, telefonu arba paštu.

PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šią Politiką. Pakeitimai įsigalioja paskelbus atnaujintą šios Politikos versiją Svetainėje. Patalpinę atnaujintą versiją pakeisime puslapio apačioje nurodytą atnaujinimo datą. Norėdami gauti daugiau informacijos, nedvejodami siųskite savo klausimus el.paštu.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei turite klausimų dėl šios Politikos, susisiekite su mumis el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , telefonu (8~46) 47 04 83, (8~46) 47 04 84 , arba atvykite adresu Klaipėdos g. 53, LT-96155 Gargždai.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018 11 20

© 2016 VILIAUS GAIGALAIČIO GLOBOS NAMAI

n1n namukas struktura

logo 1

Tikslus laikas

Biudžetinė įstaiga

Viliaus Gaigalaičio globos namai

adresas Klaipėdos g. 53,  LT-96155  Gargždai

tel./faks.: (8~46)  47 04 83, (8~46)  47 04 84

Juridinių asmenų registras, kodas 190793986

el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

herbas

Untitled

E valdzia

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.